dimecres, 9 de març de 2011

XILOFONEstà format per una sèrie de làmines de pissarra, o fusta, graduades, que es copegen amb baquetes per a produir sons. 

Les làmines solen anar muntades en un bastidor, subjectes a ell en un punt sense vibracions (nomenat node), prop del final de la làmina. Aquests instruments poden tenir ressonadors tubulars sota cada làmina, on pot el bastidor constituir, per si mateix, una caixa de ressonància, es copeja mitjançant baquetes.

Modernament es construïxen xilòfons de fins a quatre octaves.


1 comentari: