diumenge, 13 de febrer del 2022

FLAUTA DOLÇ I FLAUTA TRAVESSERA

 La flauta és un dels instruments sofisticats més antics que es coneixen Es té constància que fa una mica més de 40.000 anys, ja es fabricaven flautes amb ossos d'aus i d'ivori de ullals de mamut.

Flauta trobada a Alemanya d'uns 43000 anys d'antiguitat

Com veiem, la inquietud de l'ésser humà per la música ve de molt antic, construint amb ossos, flautes amb sons ajustats fins i tot a bemolls

La flauta dolça o flauta de "bec", consta de set orificis situats a la part davantera i un a la part posterior, i ha estat la més utilitzada pels músics des d'èpoques primitives fins a l'actualitat. Elmàxim apogeu, va ser a partir de l'Edat Mitjana, continuant durant el Renaixement i el Barroc. És un instrument molt utilitzat a l'ensenyament per a la introducció de la música.

Al segle XV es van començar a construir les primeres flautes anomenades de "Pico" o Dolços, constituint amb el temps una família de flautes per adaptar-les a tots els sons, igual que els instruments de cordes com el violí, violoncel, viola, contrabaix. Així van néixer les flautes Dolç o Soprano, Contralt o Dolç Alt,