divendres, 11 de desembre del 2015

NADALA MARINERA
Música i lletra: J.L.Ortega Monasterio

Acords guitarra
Introducció: Dom - Lab - Fam - Labdis - Sol7

              Dom                               Sol7
Quatre llunes a la mar i ben comptades
              Rem7          Sol7       Dom
quatre barres a la proa de la barca
Do7                                               Fam
lluny del poble dels amics i de la platja
             Re7                                   Sol7
i portant a dintre el pit tanta esperança.

         Dom                       Sol7
Era dia de Nadal i navegaben
              Re7               Sol7       Dom
fein via els mariners cercant la platja
   Do7                                     Fam
tots anaven a buscar la vetlla clara
                    Dom                 Sol7
cercant la llum, cercant la pau
                   Do
cercant la calma


              Dom                               Sol7
Quatre llunes a la mar i ben comptades
              Rem7          Sol7       Dom
quatre barres a la proa de la barca
Do7                                               Fam
lluny del poble dels amics i de la platja
             Re7                                   Sol7
i portant a dintre el pit tanta esperança.

                   Dom                        Sol7
Poc a poc, fent el camí de les Antilles
                      Rem7                Sol7       Dom
el cap blanc, el cor trencat, vençuts a Cuba,
Do7                                             Fam
navegaven els valents que retornaven
                    Dom               Sol7          Do
cercant el sol, buscant el cel de Catalunya

   Do
Bon Jesuset.........Bon Jesuset
                             Rem
Bon Jesuset......... mira com creix
                              Sol7       Rem
Mira com creix......l'ona incesant
                                      Sol7       Do
L'ona incesant el cel......Visant el cel
Pregavem junts......pregavem junts
                                            Mi
Pregavem junts......Els mariners
Els mariners
                                   Si7
                   Sobre la barca
                                   Mim
                   xiulavael vent
                   Ladis
                   el vent

                   Do
Oh, nen hermós........oh, nen hermós
                                                    Rem7
Oh, nen hermós.........que passeu fret
                                    Sol7         Rem7
Que passeu fret..........vós que sou Rei
                                    Sol7         Do
Vós que seu Rei..........de Terra i Cel
de Terra i cel

                              Lab                Do
             Deunos la pau, calmeu la mar,
                             Re7         Sol7         Do
             que a terra canten la Nit de Nadal