dimarts, 4 de febrer del 2014

PREHISTÒRIA DE CATALUNYA

La Prehistòria és el període que comprèn des de l'aparició de l'home fins al naixement de l'escriptura.
A partir de l'escriptura, es considera història perquè ja no són suposicions sinó testimoni deixat per l'home a través d'un escrit

La Prehistòria es divideix en etapes que reben el seu nom en funció del desenvolupament evolutiu segons les troballes.
Així podem divirla en Paleolític i Neolític.

La prehistòria és la primera etapa coneguda de l'home, que es refugiava en coves, caçava i recollia fruits del bosc, i que fabricava armes i estris per defensar-se dels animals agressius, per caçar i per cuinar.
S'adobava la pell dels animals que caçava per fabricar vestits amb els quals poder abrigar. No coneixia els metalls.

A Catalunya hi ha restes d'homes prehistòrics de fa uns 450.000 anys. Les restes són d'un home jove, conegut per l'home de Talteüll (Catalunya Nord), pertanyent a l'anomenat "Homo Erectus", predecessor de l'home de Neandertal.

Un altre resta important trobat és la mandíbula de Banyoles, no tan antic però si molt important ja que està datat en uns 180.000 anys. Pertany a una dona neandertal d'uns 45 anys d'edat.


Del paleolític també cal esmentar jaciments situats en el nucli de Serinyà, el de Reus i, especialment, l’abric Romaní de Capellades que va servir de refugi temporal als neandertals. En aquest abric s’hi ha trobat moltes restes òssies dels animals que caçaven (cérvols, bous, i nombrosos estris de pedra.

És evident que el territori català estava poblat per homes de neandertal en el seu període més antic. Entre i Paleolític i el Neolític, va d'haver una etapa d'adaptació ja que passem d'una època càlida a una glaciació, fins que amb aquesta desaparició, comença el període actual. Recordem que l'última glaciación acabar fa uns 10.000 anys.
També en aquesta època comença a ser l'homo sapiens actual el que ocuparà el lloc deixat pels neandertals. Això passava fa uns 28.000 anys.

Per tant, entre el Paleolític i el Neolític, l'època de transició és coneguda com Mesolític. 

D'aquest període ens han deixat les pintures rupestres d'Ulldecona i de Cogull

Foto: Arxiu de l'Ajuntament d'Ulldecona
Un cop adaptat l'home al nou canvi de clima, canvia els seus costums de caçador i recol · lector per començar a crear assentaments importants, en els quals inclou l'agricultura i la ramaderia, sense abandonar la caça del tot. 
Entrem doncs en l'Edat del Neolític

Les primeres restes pertanyents a aquest període són de fa uns 4.500 anys i se'l coneix com a cultura montserratina, ja que van ser trobats a Montserrat.
D’aquesta etapa, les restes més importants que es coneixen a Catalunya són el poblat de la Draga de Banyoles (Pla de l’Estany) i les mines de Can Tintorer a Gavà (Baix Llobregat).

Figura d'una dona (Gavà). Neolitic
A la fi del neolític comença l'edat dels metalls. A aquesta època també pertanyen la majoria de les restes megalítics.
Vallgorguina